DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Job

Rigsrevisionen om besparelse ved digital post: Jo det tror vi da der er

Vækst i mængden af digital post 'understøtter sandsynligheden for, at de tilstræbte gevinster er opnået'
31. OKT 2018 11.20

Rigsrevisionen opgiver at undersøge konkret, om indførelsen af Digital Post i det offentlige har givet den besparelse på samlet en mia. kr., som det blev stillet i udsigt, da loven om Digital Post blev vedtaget tilbage i 2012. Det skyldes, dels at KL ikke ønsker at deltage i undersøgelsen, dels at Rigsrevisionen finder, at det på anden vis er sandsynliggjort, at den lovede besparelse på blandt andet papir, forsendelse og arbejdstid er opnået.

Det var op til Digitaliseringsstyrelsen sammen med KL og Danske Regioner at undersøge størrelsen af de faktisk realiserede gevinster ved Digital Post og af, om arbejdet med at implementere Digital Post er nået i mål. Men da KL ikke ville være med, og kommunerne tegner sig for 54 pct. af besparelsespotentialet, fandt Digitaliseringsstyrelsen undersøgelsen meningsløs - en opfattelse Rigsrevisionen deler i et afsluttende notat om sagen.

Heller ikke på sit eget område har Digtaliseringsstyrelsen dog fulgt vurderingen af besparelsen ved Digital Post til dørs. Styrelsen opgjorde i 2015 at offentlige myndigheder sendte 77 pct. af deres digitalisérbare forsendelser via Digital Post - tæt på målsætningen om 80 pct. men stadig et stykke fra de 92 pct., som andelen skulle være for at opnå den forudsatte besparelse og derved realisere gevinsten.

Digitaliseringsstyrelsen har dog ikke tænkt sig at opdatere den opgørelse, dels fordi 'det forudsætter et kendskab til myndighedernes samlede antal postforsendelser, som styrelsen ikke har og ikke kan estimere', og fordi det vurderes, at den resterende andel af digitalisérbar fysisk post hos myndighederne er meget lille. Dette bygger på, at i antallet af forsendelser med Digital Post steg cirka 46 pct fra 2015 til 2017, så digitaliseringsgraden derfor må være betydeligt højere i dag end de 77 pct. i 2015.

Også det tilslutter Rigsrevisionen sig og finder, at det 'understøtter sandsynligheden for, at de tilstræbte gevinster er opnået'. Dermed er sagen afsluttet for Rigsrevisionens vedkommende.

 

Se Rigsrevisionens notat om sagen.

 

Fordeling af besparelsespotentialet ved digital post

  • 54 pct. Kommuner
  • 21 pct. Staten
  • 15 pct. Regionerne
  • 10 pct. Selvejende institutioner