DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job
Nyt Aalborg Universitetshospital
Foto: Henning Bagger, Ritzau Scanpix

Rigsrevisionen: Regioner har ikke taget højde for besparelser

I regionernes egne besparelseskataloger skal man kigge langt efter konsekvenserne af besparelser og ændringer. Derfor er Rigsrevisionen meget kritisk over for regionernes 'mere end 300' ændringer.
25. FEB 2020 10.35

Rigsrevisionen udtaler kras kritik af regionerne efter en gennemgang af regionernes planer om reducering af sengepladser på mange af de kommende supersygehudse. Det gælder blandt andet regionernes egne ændringer i byggeplanerne, som tæller 'mindst 300'. 

Otte nordsjællandske borgmestre har allerede udtrykt deres bekymring over udsigten til en mindsket kapacitet på Nyt Hospital Nordsjælland. Og nu får planerne Rigsrevisionen til at gøre det samme.

I Nordsjælland er det altså de 24 ambulatorierum og 92 sengestuer færre, som Region Hovedstaden ifølge revisiorerne ikke har vurderet konsekvenserne af, der får kritik. Regionen har oplyst, at man er uenig i, at ændringernes konsekvenser ikke er underbyggede.

Over halvdelen af katalogerne er utilstrækkelige
Rigsrevisonen har gennemgået 23 besparelseskataloger på tværs af 15 sygehusbyggerier. De indeholder ifølge revisorerne kun meget få eller ingen informationer om konsekvenser af besparelserne. 

Heller ikke Sundheds- og Ældreministeriets tilsyn med besparelseskatalogerne har været tilstrækkeligt, skriver revisorerne. 

'Vores undersøgelse viser, at Sundheds- og Ældreministeriets tilsyn med besparelseskatalogerne er utilstrækkeligt i 12 af de 23 tilsynssager,' fremgår det af redegørelsen.

Regionernes ændringer tæller fx at droppe stråleterapi i kræftklyngen på Gødstrup, ombygning af to sengeetager i Viborg og altså ambulatorierum og sengestuer i Nordsjælland. I alt 152,6 mio. kr.

Nordjylland dropper akutpladser
For Region Nordjylland er revisorernes vurdering den samme. Her er der planer om at reducere 11 sengepladser i den fælles akutmodtagelse på Nyt Aalborg Universitetshospital.

Her vurderer revisorerne ikke, at regionen har taget højde for, hvordan man vil leve op til kapacitetsbehovet i fremtiden, når reduceringen af sengepladser gennemføres. 

Allerede i 2015 oprettede ministeriet et opmærksomhedspunkt omkring byggeriet, da opgørelsen over udvikling af ambulante behandlinger og sengedage ikke var tilstrækkelig, men det har stor betydning for at vurdere antallet af senge i byggeriet.

 

Find hele udtalelsen hos Rigsrevisionen.