DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job

Ringsted-budget klarer 2020 hjem og håber så på udligning

KORT NYT31. OKT 2019 9.53
TEMA: Budget 2020

RINGSTED: Alle i Ringsted Byråd er enige om budgetaftalen for 2020, som tilskriver dels økonomiaften mellem regeringen og KL, dels driftsbesparelser for 15 mio. kr., at der er økonomisk balance i 2020. For overslagsårenes vedkommende læner man sig i første omgang op ad håbet om, at 'der sker ændringer i den kommunale udligning, der vil tilføre økonomiske midler til kommunen'.

Det er der efterhånden så mange kommuner, der har foruddiskonteret, at en del af dem uvægerligt vil blive skuffet, og aftaleflertallet konstaterer da også, at hvis Ringsted skulle blive en af dem, så er der brug for penge udefra på en anden måde. Hvordan må så vise sig, når 2021-budgettet skal på plads næste år.

På anlægssiden er den største enkeltudgift en ny børnehave til ti mio. kr. i 2020 og 34 mio. kr. i 2021. Aftalepartierne er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, De Konservative, Enhedslisten, SF, De Radikale og Ringstedlisten. Budgettet andenbehandles i Ringsted Byråd 5. november.

mk

Se budgetaftalen.