DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job

Sag om udbytteskat vokser med op mod en mia. kr.

Den danske statskasse kan være gået glip af over 13,6 mia. kr. på grund af snyd med udbytteskat.
15. SEP 2019 20.43

Skandalen om udbytteskat er endnu større end hidtil antaget. Det afslører hidtil ikke-offentliggjorte dokumenter fra Skatteministeriets interne revision, som DR Nyheder i samarbejde med dagbladet Børsen er kommet i besiddelse af.

Dokumenterne fastslår, at der er sket omfattende fejl i den såkaldte bankordning, der blev administreret af Nordea, Danske Bank og SEB Danmark. Det præcise beløb er ikke fastslået, men Skatteministeriets bedste bud er, at mellem 712-940 mio. kr. kan være blevet uretmæssigt udbetalt via bankordningen alene i årene 2012-15. Beløbet fremgår af et udkast til en ikke-offentliggjort rapport fra den interne kontrol hos Skattestyrelsen.

Det er penge, der i givet fald skal lægges oveni tabet på de 12,7 mia. kr., som finansmanden Sanjay Shah mistænkes at have svindlet Danmark for.

- Det er ikke særlig smart, at der begås fejl, og når man så tager fejlenes beløbsmæssige størrelse i betragtning, bliver skandalen jo endnu værre, siger Kim Klarskov Jeppesen, professor i revision på Copenhagen Business School.
Bankordningen nåede at eksistere i over 10 år, inden den blev lukket ned i 2015.

Alene i perioden fra 2012 til 2015 udbetalte de tre private banker 5,4 mia. kr. via bankordningen. Af dem kan op mod en mia. kr. altså uretmæssigt være forsvundet ud af statskassen på grund af fejl begået af de tre danske banker, fremgår det af dokumenterne fra Skatteministeriet.

- Der er ingen tvivl om, at bankerne har et ansvar, men det har skattevæsenet også. Samlet set var bankordningen en dårlig ordning. På bundlinjen står, at det var helt rigtigt at få den her ordning lukket i 2015, siger skatteminister Morten Bødskov (S).

25 pct. fejl
Bankordningen indebar, at Nordea, Danske Bank og SEB Danmark frem til efteråret 2015 af det daværende Skat havde fået delegeret beføjelsen til selv at stå for refusion af dansk udbytteskat til udenlandske kunder.

De tre bankers administration af ordningen har været kendetegnet ved fejl på fejl, afslører de interne dokumenter. Fejlandelen har været så høj som 25 pct. af de anmodninger om refusion, som bankerne har behandlet. Og op imod hver sjette krone kan være fejludbetalt.

- Med den fejlprocent kan man godt sige, at bankordningen har været en kæmpe fiasko, siger professor i skatteret på Aarhus Universitet, Jan Pedersen.

Samme skat udbetalt flere gange
Blandt de fejl, de tre banker har begået, og som myndighederne selv vurderer at have påført statskassen tab, er, at bankerne har udbetalt den samme udbytteskat flere gange, at de i strid med reglerne har tilbagesøgt udbytteskat på lånte aktier samt at tilbagesøgeren ikke kom fra et land, der gjorde det muligt at få udbytteskat fra Danmark refunderet.

'For perioden 1. januar 2012 til 5. august 2015 andrager det beløbsmæssige omfang af skattegabet i alt ca. 1,14 mia. kr., hvoraf mellem 712 til 940 mio. kr. kan henføres til refusionsanmodninger modtaget via Regnearksordningen (bankordningen, red),' hedder det i konklusionen i de interne papirer fra december 2018.

De interne dokumenter oplister 17 former for fejl i bankordningen. Undersøgelsen har ikke vist tegn på egentlig svindel i bankordningen.

- Bankerne har et samfundsmæssigt ansvar. De burde også kunne indse, at den manglende kontrol var noget, der kunne misbruges, og at der kunne opstå fejl, og at der derfor var brug for, at de i fællesskab med Skat fik etableret fornuftige interne kontroller, siger Kim Klarskov Jeppesen, professor i revision ved CBS.

De tre konkrete bankordninger er ifølge en tidligere redegørelse fra Skattestyrelsen indgået i henholdsvis 2006, 2007 og 2008, men varianter af ordningen kan have eksisteret siden 2001.

Nordea: Vi samarbejder
Nordea kan ikke genkende billedet af omfattende fejl i bankens deltagelse i bankordningen.

- Vi samarbejder naturligvis med myndighederne og har gennem det seneste år stillet information til rådighed for at skabe klarhed over den løsning, vi bidrog til på opfordring fra Skat fra 2007-2015, skriver direktør i Nordea Wholesale Banking, Gorm Praefke i en mail.

Ordningerne med de tre banker er oprindelig indgået for at effektivisere processen med refusion af udbytteskat til udenlandske aktionærer.

Frem for at skulle ansøge om refusion ved manuelt at indsende en blanket til Skat for hver udenlandske aktionær, der typisk er selskaber i form af fonde og pensionskasser, muliggjorde bankordningerne, at de tre storbanker blot kunne pulje alle de ansøgte beløb og sende et samlet regneark med et samlet beløb, som Skat så udbetalte.

Men ordningen indebar samtidig, at den i forvejen sparsomme kontrol, der lå i, at ansøgerne skulle indsende en blanket til Skat til godkendelse, helt forsvandt, fremgår det af dokumenterne fra Skatteministeriet.

Advaret i 2010
Skatteministeriets interne revision advarede allerede i 2010 og igen i 2013 om den manglende kontrol fra Skats side med bankernes udbetalinger via bankordningen. Men bankordningen fik lov til at fortsætte.

- Det er bekymrende, fordi det endnu en gang understreger, at der har været store problemer med det interne kontrolsystem i Skat, siger Kim Klarskov Jeppesen.

Først i 2015, hvor Skat udefra bliver gjort opmærksom på den igangværende milliardsvindel via blanketordningen, griber Skat ind og sætter refusionerne i bero både via blanket- og bankordningen.

Efterfølgende finder Skats jurister ud af, at bankordningen hele tiden har været ulovlig, idet Skat gennem ordningen har uddelegeret sine kontrolopgaver til private aktører. I efteråret 2015 annulleres de tre bankers ordninger, og Skat går i gang med at kulegrave dem.

30. oktober 2018 er Skat – der i mellemtiden har skiftet navn til Skattestyrelsen – klar til at gå ud med en konklusion, der lyder, at man ikke har fundet tegn på, at Sanjay Shah og hans medsammensvorne også har udnyttet bankordningen til svindel mod den danske stat.

SEB kender ikke til fejl
Den formodede svindel, der er konstateret, er alene sket gennem blanketordningen, hedder det i en redegørelse til Folketingets Skatteudvalg sidste år. Redegørelsen oplyste intet om, at der samtidig var fundet omfattende fejl og uregelmæssigheder i bankordningen, og at staten kan have tabt meget betydelige beløb på uberettigede udbetalinger via bankordningen.

SEB Danmark understreger, at SEB Danmark har administreret bankordningen i overensstemmelse med de retningslinjer SKAT fastsatte for ordningen.

- Vi er ikke bekendt med, at der for så vidt angår vor administration af ordningen skulle have været omfattende fejl, der skulle give anledning til egentligt svig eller et skattegab af den angivne størrelse, hedder det i en skriftlig kommentar fra SEB Danmark.

Danske Bank oplyser i en mail, at bankens aktiviteter på området ’har været begrænsede’.

- Vi har ingen grund til at trot at der har været svindel med den såkaldte bankordning gennem os, skriver Danske Bank.

rp