DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Job
Foto: Vive

Se om din kommune over- eller underskrider budgettet

Kommunerne er over ét gode til at overholde budgetterne og rammer dem meget præcist, men det specialiserede socialområde volder problemer, viser nye kommunetal.
4. JUN 2019 7.17

Vives nye kommunetal viser, at kommunerne overordnet set er gode til at overholde budgetterne på serviceudgifterne. Dog er der stadig udfordringer, når det gælder de udsatte grupper som udsatte børn eller personer med handicap.

Samlet set brugte kommunerne i 2018 40 kr. mindre per borger, en de havde budgetteret med. Se budgetoverskridelser- og underskridelser på serviceudgifter per indbygger for 2018 på det interaktive kort

Det fremgår af kortet, at der er store forskelle mellem kommunerne, selvom de samlet holder budgetterne for 2018. Det kan ifølge Vive-professor Kurt Houlberg skyldes, at kommunerne har vidt forskellige økonomiske grundvilkår, som kan udvikle sig mere eller mindre gunstigt for kommunen. 

- Der er stor forskel i kommunernes budgetpræcision. Omkring 20 pct. af kommunerne har overskredet servicebudgetterne med mere end 500 kr. per indbygger, mens ti pct. omvendt har haft budgetunderskridelser på 500 kr. per indbygger eller mere, siger Kurt Houlberg fra Vive, professor i kommunal­økonomi.

Særligt det specialiserede socialområde giver udfordringer
Det er især det specialiserede socialområde, som giver kommunerne problemer. Her er der tendens til stigende budgetoverskridelser, viser Vive-tallene. 

- Det kan for eksempel hænge sammen med, at der er tale om en gruppe borgere med meget sammensatte og komplekse behov, og hvor dyre enkeltsager kan vælte hele kommunens budget på området, forklarer Kurt Houlberg.

Kommunerne rammer budgetterne bedst inden for folkeskole-, ældre- og kultur/fritidsområdet samt administration.

ibs

FAKTA:
I 2011 indskærpede staten truslen om økonomiske sanktioner over for kommunerne, hvis serviceudgifterne for kommunerne under ét ikke er i stand til at holde sig inden for den aftalte økonomiske ramme – i både budgetter og regnskaber.

Det vendte på mange måder den kommunale økonomistyring på hovedet. Hvor hovedreglen i årene før 2011 var budgetoverskridelser, så har der hvert år siden 2011 omvendt været tale om budgetunderskridelser. Altså at kommunerne samlet set bruger mindre på service, end de har budgetteret med.

Kilde: Vive