DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Job

Skanderborg forlænger aftale med revisor for at undgå spekulation

En meget kort aftale med en revisor kan påvirke revisorens uafhængighed, skriver Ankestyrelsen. Skanderborg forsikrer, at toårig aftale med BDO ikke handlede om spekulation - men forlænger til fire år.

SKANDERBORG: Hvis et revisionsfirma har en alt for kort aftale med en kommune, kan det gå ud over firmaets uafhængighed. Der vil være risiko for, at revisorerne bliver tilbageholdende med at afgive kritiske bemærkninger, hvis byrådet kort efter skal vælge revisor igen.

Sådan lyder det ifølge sagsfremstillingen i byrådsreferatet fra det kommunale tilsyn i Ankestyrelsen, der har vejledt Skanderborg Komune i en konkret sag. Her har kommunen nemlig i november hyret BDO i en periode på to år med option på yderligere to år.

Byrådet vedtog dog også i november lige at bede Ankestyrelsen forholde sig til den toårige aftale, for i kommentarerne til Styrelsesloven står, at 'antagelse af den kommunale revision for en vis kortere periode vil endvidere som udgangspunkt være i strid med kravet om uafhængighed'. For hvor lang er en 'vis periode' så? 

I sit svar understreger Ankestyrelsen, at to regnskabsår er i den korte ende, og 'at efter Indenrigs- og Socialministeriets praksis vil et- eller toårige aftaler som udgangspunkt ikke sikre revisionen en tilstrækkelig uafhængig stilling i forhold til kommunalbestyrelsen'.

Administrationen i Skanderborg bemærker ifølge sagsfremstillingen til det, at udbuddet på to år med mulighed for yderligere to år handler om at ville minimere en eventuel erstatningspligt for kommunen og ikke i spekulation, om revisor afgiver revisionsbemærkning eller ej. Toårige aftaler er alene udtryk for den praksis, kommunen bruger i hovedparten af de udbudte opgaver. 

Men for at imødegå Ankestyrelsens betænkeligheder, foreslog administrationen, at Skanderborg allerede nu forlængede aftalen med BDO fra to til fire år, og det er byrådet med på.