DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Job
Foto: Tårnby Kommune

Skanderborg slap ikke for Aarhus-regning i princip-handicapsag

Landsretten støtter byretsafgørelse i sag om borgere med BPA-ordning, der flyttede fra kommunen, før refusionsregler blev præciseret. 6,9 mio. kr. må op af kassen.

SKANDERBORG / AARHUS: En sag om mellemkommunal betaling mellem Skanderborg og Aarhus kommuner er nu blevet afgjort endeligt - til Aarhus' fordel. Skanderborg har måttet vedtage en tillægsbevilling på 6,9 mio. kr. efter afgørelsen.

Hele spørgsmålet begyndte ifølge sagsfremstillingen fra byrådet i Skanderborg, da to borgere med handicap i 2011 flyttede til Aarhus. De to havde en bevilling til BPA-ordninger - Borgerstyret Personlig Assistance - og Skanderborg satte tvivl ved, hvilken kommune der nu skulle betale.

Hovedreglen var også dengang, at den kommune, der har påbegyndt en social indsats, er forpligtet til at fortsætte med at betale, uanset om borgeren flytter til en anden kommune. Men det var usikkert, om den forpligtelse også gjaldt, når borgeren flyttede til en anden privat adresse.

Skanderborg rejste derfor sagen i Det Sociale Nævn, der dengang var klageinstans i den type refusionssager, og som gav Skanderborg ret: Kommunen skulle ikke længere betale efter flytningen i juni 2011.

900.000 kr. til advokat
I september 2012 præciserede Ankestyrelsen - der nu er klageinstans på området - derimod reglerne og slog fast, at en kommune ikke kan undlade at betale, selv når borgeren flytter til en anden privat adresse.

Siden har Skanderborg betalt for ordningerne, og sagen, der først nu er blevet afgjort, har således udelukkende drejet sig om betaling for perioden, hvor reglerne endnu ikke var præciseret. Den periode ville Ankestyrelsen nemlig ikke tage stilling til. 

Skanderborg anlagde civilt søgsmål i byretten uden at få medhold og ankede siden til Vestre Landsret, der har sagt det samme som byretten. Skanderborg skal betale.

Det samlede beløb på 6,9 mio. kr., som Skanderborg nu må hive op af kassen, fordeler sig til 4,3 mio. kr. i den oprindelige refusion til Aarhus, 1,3 mio. kr. i renter, 0,4 mio. kr. til sagsomkostninger samt 0,9 mio kr. til advokatsalærer.