DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job

Skat er i fokus, men er uændret i årevis i de fleste kommuner

De fleste kommuner har ikke rørt deres kommuneskatte­procenter i årevis. De lave er stadig lave, de høje stadig høje
12. OKT 2018 12.19

Ændringer i de enkelte kommuners kommuneskatteprocenter erobrer en uforholdsmæssig stor del af opmærksomheden i de årlige budgetlægningsrunder, for flertallet af kommuner rører slet ikke ved kommuneskatten. Ikke i år, ikke sidste år og i det hele taget ikke.

En opgørelse fra Danmarks Statistik viser, at 50 af de 98 kommuner ikke en eneste gang har ændret deres kommuneskatteprocent mellem 2011 og 2018. De, der lå lavt, ligger stadig lavt, og de, der lå højt, ligger stadig højt.

Blandt de kommuner, der faktisk har ændret kommuneskatteprocenten, har langt de fleste rykket den 0,5 procentpoint eller mindre. Blot 11 kommuner har ændret kommuneskatteprocenten mere. Billund og Furesø har med 1,2 procentpoint sænket den mest, mens Albertslund, Frederikshavn og Norddjurs med 1 procentpoint har hævet den mest.

Norddjurs har dog netop lagt yderligere 1,1 procentpoint på, men det får først effekt næste år, hvor Danmarks Statstiks opgørelse gælder frem til og med i år. Indenfor opgørelsens tidsrum 2011-2018 har 26 sat kommuneskatteprocenten op, og 22 har sat den ned.

I Danmarks Statistik nævner afdelingsleder Per Svensson kravet om uændret samlet kommualt skattetryk som en årsag til de  relativt få og små udsving. Samme krav er til gengæld årsag til at interessen for udsvingene er større end udsvingene selv.

Kommuneskatteprocenterne ligger i 2018 på mellem 22,5 og 27,8 pct., og det kommer de også til at gøre næste år, ligesom de har gjort det siden 2014, for overgrænsens vedkommende endda i hele opgørelsesperioden siden 2011. Her var den laveste kommuneskatteprocent på 22,7 pct. de første tre år.

På samme måde er der heller ikke megen bevægelse i, hvilke kommuner der ligger i top og bund med henholdsvis høj og lav skatteprocent i 2011 og i 2018. Således er Top 5-kommunerne Lolland, Langeland, Svendborg, Vesthimmerland og Brønderslev de samme i 2018 som de var i 2011 og alle årene imellem, og i Bund 5 er Frederiksberg, Gentofte, Hørsholm og Rudersdal gengangere i alle årene sammen med skiftevis Tårnby og Vejle.

 

Se kort, diagrammer og kurver over skatter og skatteændringer hos Danmarks Statistik.