DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job

Skatteforhøjelse fra 2019-aftale lagt oveni Koldings 2020-budget

Kommuneskatten sættes op med 0,5 procentpoint.

KOLDING: De skrappe besparelser i aftalen om Koldings 2020-budget blev i den endelige vedtagelse ved andenbehandlingen i byrådet torsdag suppleret med et overvintret element fra 2019-budgettet, nemlig en kommuneskatteforhøjelse på 0,5 procentpoint. Skønt besluttet under behandlingen af 2019-budgettet træder den først i kraft 2020 på grund af en karensperiode, der først udløber næste år.

Karensperioden skyldes en nedsættelse af dækningsafgiftspromillen i 2014 og 2015, som giver 'frit lejde' for skatteforhøjelser - men først fem år efter. Til overflod har Kolding fået Indenrigsministeriets tilladelse til at hæve skatten i 2020, og det sker så ved at sætte kommuneskatten op fra fra 25 pct. til 25,5 pct.

Mellem budgetaftalen i begyndelsen af sidste måned og den endelige vedtagelse i slutningen af sidste måned var der desuden sket det, at et partiskift og en løsgænger var blevet skiftet ud med et nyt partiskift og en ny løsgænger, begge udenfor budgetaftalen. Den nye løsgænger er Hanne Dam (eks-S), hvis partiskift netop er begrundet i budgettet, mens den tidligere var Pernille Øhlenschlæger Pedersen (eks-V), som hurtigt efter sit partiskift trådte helt ud af byrådet.

Da begge løsgængeres tidligere partier er med i budgetaftalen, gør personudskiftningerne ikke nogen forskel for flertallet på 21 af 25 byrådsmedlemmer bag budgettet.

 

Se byrådsreferatet fra andenbehandlingen af budgettet.