DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job

Skatteløfte deler Holbæk i rødligt budgetflertal og blåligt mindretal

'Måske næste år', lyder beskeden i år. Igen i år. Indtil da består skatteforhøjelserne fra 2018-budgettet fortsat.

HOLBÆK: En hensigtserklæring om at rulle en skattestigning tilbage er ikke blevet indfriet, og det gør Holbæks budgetaftale for i år hovedsagelig rødlig eller i hvert fald hovedsagelig ikke blålig.

Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Lokallisten for hele Holbæk Kommune, Enhedslisten og SF står med i alt 20 mandater bag budgetaftalen for 2020, mens Venstre, De Radikale, Liberal Alliance og De Konservative med 11 mandater står udenfor.

Hensigtserklæringen kom ind som en del af sidste års budgetaftale, efter at den også var med i budgetaftalen året forinden, da både kommuneskat og grundskyld blev sat op og dækningsafgift genindført.

Den gode vilje var dengang rettet mod en tilbagerulning i 2021, sidste år gjaldt den overslagsårene, og i dette års budgetaftale hedder det blot, at aftaleparterne næste år vil 'drøfte behovet for en eventuel ændring af skattesatserne', når man kender effekten af 'den forventede kommende udligningsreform'.

Ikke overraskende er budgetaftalens fokus i stedet på en udbygning af velfærdsområderne, herunder skoleområdet, det sociale område og dagtilbudsområdet, mens der på ældreområdet sættes ind med otte mio. kr. årligt til forbedrede arbejdsvilkår for ansatte i hjemmeplejen. 

Budgettet andenbehandles i Holbæk Byråd 5. november.

 

Se budgetaftalen.