DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job

Skatteministeriet har siden 2016 fået 117 advarsler om ringe kontrol

Skatteministeriet er blandt andet blevet advaret om dybe huller i kontrollen med selskabsskat.
12. FEB 2020 6.42

Siden 2016 har Skatteministeriet fra Skatteministeriets Koncernrevision, den tidligere Interne Revision, modtaget 117 advarsler om mangelfuld kontrol på en lang række forskellige områder, skriver Berlingske, der er kommet i besiddelse af flere revisionsrapporter.

Ifølge avisen peger advarslerne blandt andet på dybe huller i kontrollen med milliardstore områder som selskabsskat, punktafgifter, bilimport og told. De 117 advarsler er 'røde' advarsler, den mest alvorlige kategori og et udtryk for 'en væsentlig svaghed', der kan få 'store konsekvenser' eksempelvis ved tabte skatteindtægter for statskassen.

Advarslerne i rapporterne er ikke blevet delt med Folketinget siden 2016, selv om forskellige skatteordførere har spurgt ind til dem. Forklaringen har været, at Rigsrevisionen, der står for kontrollen med statens regnskaber, formelt overtog den interne revision af Skatteministeriets område i begyndelsen af 2016.

Efter en henvendelse fra Berlingske oplyser skatteminister Morten Bødskov (S), at Skatteministeriet efter vinterferien vil dele rapporterne med Folketinget. Han siger, at beslutningen om ikke at dele rapporterne ligger før hans tid som skatteminister, uden at han dog har grund til at tro, at den tidligere regering ikke har forsøgt at tage hånd om de udfordringer, der nævnes i rapporterne.

Tidligere skatteminister Karsten Lauritzen (V) forsvarer beslutningen om ikke at dele rapporterne med, at det ikke ville have løst nogen problemer. I stedet blev der ifølge ham lavet den praksis, at når der var et problem, så ville det blive præsenteret for forligskredsen.

Ritzau