DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job

Slagelse satser på flere skæve boliger - og bedre driftsøkonomi

Den kommunale medfinansiering er tilbagebetalt på godt tre år, forudsat at otte udsatte borgeres ophold på forsorgshjem erstattes af små tilbagetrukne boliger i Slagelses udkant.
1. SEP 2019 13.33

SLAGELSE: I forvejen har Slagelse Kommune 11 såkaldt skæve boliger fordelt med fem et sted og seks et andet. Nu har byrådet besluttet at bygge endnu otte fritliggende skæve boliger på en kommunalt ejet grund i Slagelses udkant. Boligerne er beregnet til særligt socialt udsatte borgere.

De to nuværende boliggrupper er etableret som almene boliger i samarbejde med Slagelse Boligselskab. Blandt gruppen af socialt udsatte borgere er der imidlertid en gruppe, der er særligt udsatte. De har svært ved at bo tæt op af naboer samt opbygge og indgå i sociale relationer til andre, fremgår det af byrådsreferatet.

De har typisk mange forliste boliger bag sig og tager ofte ophold på skiftende forsorgshjem rundt om i landet. I perioder er de længerevarende hjemløse. Grupper er karakteriseret ved at have komplekse udfordringer i form af svære psykiske problemer, misbrug, dårlig sundhedstilstand - og ofte en kaotisk adfærd. 

På nationalt plan er der ifølge sagsfremstillingen gode erfaringer med, at de skæve boliger er placeret som selvstændige fritliggende boliger. Det er fx pavillonlignende boliger på en større grund med afstand mellem boligerne og god mulighed for en tilbagetrukket tilværelse.

En social vicevært skal være med til at give den tryghed, der kan stabilisere og ændre borgerens samlede livssituation i retning mod en mere stabil tilværelse.

Det udpegede område er cirka 16.500 kvadratmeter stort i rolige omgivelser og skærmet af levende hegn op til en skov. Der er adgang til offentlig transport, men ingen dagligvarebutik i umiddelbar nærhed, hvilket dog opvejes af de rolige omgivelser, som det udtrykkes.

Grunden kan deles op, så en del kan udnyttes til at forsøge sig med skurvogne til de mest udsatte borgere.  

Driftsøkonomiske fordele
Der bliver tale om boliger på maximalt 40 kvadratmeter samt et fælleslokale på 50 kvadratmeter. Boligerne skal koste 3.500 kr. i månedlig husleje. Statens tilskud udgør otte gange 400.000 kr., altså 3,2 mio. kr., og den kommunale medfinansiering 1,9 mio. kr. 
 
Det fremgår, at der er 'betydelige driftsøkonomiske fordele for Slagelse Kommune, hvis en borger kan tilbydes en skæv bolig med støtte fra en social vicevært sammenlignet med en borger med ophold på Forsorgshjemmet Toften eller et forsorgshjem i andre kommuner'.

Når en plads på forsorgshjem koster cirka 1.500 kr. i døgnet, bliver den kommunale nettoudgift efter fradrag af 50 procents statsrefusion 273.750 kr. årligt. En særlig socialt udsat borger i en skæv bolig vurderes at kunne klare sig med gennemsnitligt ti timers støtte om ugen. Dermed bliver den årlige udgift til social vicevært cirka 1,6 mio. kr. årligt for alle otte beboere.

Forskellen mellem udgifter til ophold på forsorgshjem og social støtte for otte borgere vil således være en mindre udgift på cirka 0,6 mio. kr. årligt, da der ikke er statsrefusion på udgiften til social vicevært. Den kommunale medfinansiering vil dermed være tilbagebetalt på godt tre år.