DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Job

Sønderborg går til minister og KL om kalenderbestemt modregning

Kommunal utilfredshed med Ankestyrelsens fortolkning. Udbetaling den første og den sidste bankdag i samme måned friholder den efterfølgende måned for modregning.

SØNDERBORG: En afgørelse fra Ankestyrelsen får Sønderborg Kommune til at gå til KL og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), med hvad man finder en oplagt urimelighed på grund af kalendermæssige tilfældigheder. I den konkrete afgørelse skal en person have efterbetalt 90.000 kr., og kommunen skal gennemgå yderligere 17 sager for at se, om der også skal ske efterbetaling i dem.

Sagen handler om, hvordan pensioner skal modregnes i ressourceforløbsydelser, og her er Ankestyrelsen ikke enig i Sønderborg Kommunes praksis. Tilsvarende er Sønderborg Kommune lodret uenig i Ankestyrelsens fortolkning af reglerne.

Uenigheden skyldes praksis for udbetaling af privat forsikring, der  forudbetales den første bankdag i hver måneden, medmindre måneden starter med en weekend eller en helligdag. I så fald sker udbetalingen i stedet den sidste bankdag i måneden før.

Resultatet er, at der i nogle måneder sker dobbelt udbetaling og i nogle måneder ingen udbetaling, og i de måneder der ikke sker udbetaling, må der ifølge Ankestyrelsen ikke ske modregning i ressourceforløbsydelse. Dermed bliver det kalenderen i kombination med udbetalingspraksis, der afgør omfanget af modregning.

Meningsløst, mener Sønderborgs arbejdsmarkedsudvalgsformand Jan Prokopek (S), der mener at reglerne skal være lige for alle, uanset om man får sine udbetalinger først eller sidst i måneden. Han vil have beskæftigelsesministeren og KL på banen for at få ændret Ankestyrelsens fortolkning, som han finder i strid med intentionen i loven.

- Ellers kan man i princippet lave en aftale med sit pensionsselskab om at få udbetalt sin forsikring én gang om året, og dermed få sin ressourceforløbsydelse uden modregning de resterende 11 måneder, siger han.

mk

Sønderborg Kommune har opstillet et eksempel, der viser hvordan et udbetalingsforløb var i 2018 for en person med en ressourceforløbsydelse på 15.000 kr. og en månedlig pensionsudbetaling på 18.000 kr. Sidstnævnte  svarer den gennemsnitlige forsikringsudbetaling for de 18 sager, Ankestyrelsen har udtalt sig om.

I eksemplet falder månedens første dag i en weekend i de fire måneder april, juli, september og december. I hver af disse fire måneder skal de 15.000 kr. i ressourceforløbsydelse derfor udbetales uden modregning, uanset at der i måneden før skete udbetaling for den efterfølgende måned.

Hvis derimod alle udbetalinger sker den sidste i måneden, skal der ske ens modregning i alle måneder, og det ville i eksemplet give 60.000 kr. mindre på årsbasis. Sønderborg Kommune mener, at dette må være intentionen i reglerne.