DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job

Solidt flertal bag københavnsk budgetaftale om velfærd og klima

Penge til daginstitutioner, ny skole, billige boliger og cykelstier. Gratis parkering for elbiler, dyrere for alle andre.

KØBENHAVN: Et solidt flertal på 47 af 55 borgerrepræsentanter står bag en aftale om Københavns budget for 2020. Aftalepartierne er Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, De Radikale, SF og Venstre, mens De Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er udenfor.

Budgetaftalen adresserer væksten i kommunens børnetal med 208 mio. kr. til 25 nye daginstitutionsgrupper, 233 mio. kr. til nye specialskolepladser og over 800 mio. kr. til en ny firesporet skole med svømmehal i Ørestad. Dertil får folkeskolen generelt 28 mio. kr. årligt i 2020 og overslagsårene, vuggestuerne 51 mio. kr. årligt i 2020 og overslagsårene, og specialområdet for børn med diagnoser 161 mio. kr. årligt i 2020 og overslagsårene.

På socialområdet er der 15 mio. kr. årligt i 2020 og overslagsårene til at tilbagerulle planlagte besparelser på handicapområdet, og næsten 87 mio. kr. fordelt over 2020 og overslagsårene til at håndtere en stigning af underretninger om børn, samt 25 kr. årligt i 2020 og overslagsårene til blandt andet forebyggelse af anbringelser.

Flere almene boliger
På boligområdet er der i alt 228 mio. kr. i grundkapital til almene boliger, svarende til cirka 600 ungdomsboliger og cirka 600 familieboliger med en husleje, der er væsentligt lavere end private udlejningsboliger.

Foruden velfærden spiller klimaet en hovedrolle i budgetaftalen. Timeparkering gøres gratis for elbiler, mens prisen sættes op for øvrige biler, både timeparkering og beboerparkering, der stiger til 4.000 kr. for de mest miljø-uvenlige biler.

Også på transportområdet er der 100 mio. kr. til en ny cykelpakke med sikre skoleveje og nye cykelstier og 37 mio. kr. til opgradering af to supercykelstier og en ny cykelsti i Husum.

Derudover lægges der op til at give cykler, fodgængere, kollektiv transport og elbiler fortrinsret og begrænse diesel og benzin samt andre tiltag for at mindske udledningen af CO2, alt med henblik på at København kan blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025.

 

Se pixiudgave og budgetaftalen i fuld udgave.