DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job
Foto: Claus Bonnerup, Ritzau Scanpix

Storebæltstrafikken vokser og opjusterer Sund & Bælt-regnskab

Flere kører over Storebælt, og det opvejer færre passagerere i togene, så Sund & Bælt fortsat styrer mod milliardoverskud, viser halvårsrapport.
27. AUG 2019 13.12

Stigende indtægter fra vejtrafikken over Storebælt opvejer faldende indtægter fra jernbanen. Resultatet for driften hos Sund & Bælt er således på niveau med resultatet for samme periode året før, men lavere renteomkostninger betyder, at forventningerne til årets resultat opjusteres. Det viser koncernens halvårsrapport.

Indtægterne fra vejtrafikken var på 1,45 mia. kr. og steg med tre pct. i forhold til årets første seks måneder af 2018. Det skyldes primært en stigning i den samlede trafik på 3,1 pct. i perioden. Personbiltrafikken steg med 3,2 pct., mens lastbiltrafikken gik frem med 2,1 pct. I gennemsnit passerede godt 35.000 køretøjer forbindelsen i døgnet.

Samtidig var der et fald i indtægterne fra jernbanerne over Storebælt og Øresund på 22 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år. Faldet skyldes primært færre passagerer over Storebælt på grund af omfattende sporarbejder ved Ringsted og også i påsken på Storebælts jernbane. Endvidere indgik i 2018 en engangsindtægt fra salg af vindmøller på cirka 65 mio. kr.

- Der har været travlt i Storebælts betalingsanlæg hen over forår og sommer, hvor særligt fritidstrafikken er steget. Derfor får vi, trods faldende indtægter fra vores jernbanestrækninger, et tilfredsstillende resultat af driften. Samtidig var renteomkostningerne lavere end forventet, hvilket betyder, at vi opjusterer forventningerne til årets resultat med 100 mio. kr., siger Sund & Bælts adm. direktør Mikkel Hemmingsen.

Forventet overskud på 2,1-2,2 mia. kr.
Resultatet af primær drift blev et overskud på 991 mio. kr. og er cirka 38 mio. kr. lavere end i samme periode 2018, hvilket primært skyldes engangsindtægten fra salg af vindmøller i 2018 på 65 mio. kr.

Koncernens resultat efter skat blev et underskud på 890 mio. kr. Resultatet er i forhold til 2018 påvirket af regnskabsmæssige reguleringer på 1,55 mia. kr. i form af værdireguleringer og finansielle poster.

Den rentebærende nettogæld for A/S Storebælt er efter andet kvartal 20,6 mia. kr. Tilbagebetalingstiden udgør 34 år, regnet fra åbningstidspunktet af Storebæltsforbindelsen, svarende til 2032.

Forventningerne til årets resultat for Sund & Bælt før finansielle værdireguleringer og skat opjusteres på grund af det lave inflationsniveau med 100 mio. kr. og udgør herefter et overskud i intervallet 2,1 – 2,25 mia. kr.

MG

Læs hele delårsrapporten her.