DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job
Da flygtninge ankom til Frøslev Skole i 2015
Foto: Mikkel Berg Pedersen, Ritzau Scanpix

Strid om flygtninge-regning: Aabenraa klager til ministerium

Aabenraa Kommune og politiet er fortsat uenige om, hvem der hænger på regningen fra flygtningekrisen i 2015. Kommunen klager nu til Justitsministeriet

AABENRAA: Aabenraa Kommune kan ikke slippe udenom den regning, flygtninge og migranters indkvartering og forplejning i efteråret 2015 kostede kommunen. I hvert fald ikke, hvis det står til integrationsminister Inger Støjberg (V).

Men det vil kommunen ikke finde sig i. Derfor har den sendt en klage til Justitsministeriet. Af klagen fremgår det, at Aabenraa Kommune ikke er enig i den afgørelse, som Rigspolitiet ellers kom med den 25. september om, at kommunen er ansvarlig for de tre år gamle udgifter.

Striden ligger i, at politiet på den ene side ser flygtningene som evakuerede, og at udgifter forbundet med det hører under kommunens forpligtelser i henhold til beredskabsloven.

Aabenraa Kommune mener imidlertid, at udgifterne 'retteligt henhører under politiets og/eller udlændingemyndighedernes ressortområde', som det lyder i klagen. 

Illegale eller evakuerede
I forbindelse med det store antal flygtninge, der i efteråret 2015 krydsede grænsen til Danmark, anmodede politiet blandt andet Aabenraa Kommune om at åbne Frøslev Skole til 'nærpolitistation'. Udgifterne i forbindelse med dette er imidlertid blevet afholdt af politiet.

Men ifølge kommunens klage er det økonomiske mellemværende stadig på 560.191,96 kr. inkl. moms, og det er altså det beløb, som kommunen ikke mener at have ansvaret for at betale. 

Den gruppe af personer, som kom i perioden, ses ifølge kommunen af politiet som asylansøgere eller illegale og derfor ikke 'omfattet af begrebet evakuerede og andre nødstedte', skriver kommunen i klagen. Og derfor er de altså ikke under beredskabsloven, som kommunens forpligtelser ligger inden for.

Til sidst understreger kommunen, at ansvaret gælder, uanset hvor stor en gruppe det drejer sig om, 'herunder om disse personer måtte gå på en motorvej eller ej. Mængden af folk kan i sig selv ikke begrunde, at der er tale om, at personer skal evakueres væk fra et område. At opretholde ro og orden i landet er en politimæssig opgave og kan i sig selv ikke betegnes som en evakueringssituation i beredskabslovens forstand'. 

Det kan ifølge kommunen heller ikke udelukkes, at lignende situationer opstår i fremtiden, og derfor ønsker den en afklaring af, hvor opgaven og dermed udgifterne ligger.