DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job
Særligt blandt de kommunalt ansatte sosu-assistenter steg sygefraværet i 2018, viser nye tal.
Foto: Asger Ladefoged, Ritzau Scanpix

Sygefraværet i kommunerne stiger igen

Årsopgørelsen fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor afslører voksende fravær i 2018 efter flere års fald i sygeligheden.

Helt friske tal viser, at sygefraværet i kommunerne steg i 2018 efter flere års fald.  Hver fuldtidsansat medarbejder i kommunerne havde i 2018 12 sygedage i gennemsnit, og dermed er sygefraværet steget for første gang i flere år.

I 2017 var det gennemsnitlige sygefravær på 11,7 dage eller 0,3 dag lavere end sidste år. Det viser fraværsstatistikken fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, som netop er offentliggjort. Også i regionerne er der sket en mindre stigning – fra 10,6 sygedage i gennemsnit i 2017 til 10,7 sygedage i 2018.  

Sygefraværet er steget ganske markant for den største personalegruppe i kommunerne, sosuerne, hvor de ansatte i 2018 gennemsnitligt havde 16,1 sygedage mod 15,4 i 2017. 

Også for den næststørste personalegruppe, lærerne, er sygefraværet steget igen fra 2017 til 2018, efter at det ellers var dykket siden 2015. Her var fraværet sidste år 11 dage i snit.

Kvinder er mere syge end mænd. Kvindelige ansatte i kommunerne havde i 2018 12,7 fraværsdage i gennemsnit mod  9,5 for mændene.  

Brug for markant indsats i kommunerne
De nye tal vækker bekymring hos både organisationen Lederne og i KL. Ledernes analysechef, Kim Møller Laursen, er foruroliget over, at sygefraværet nu stiger igen.

- Lederne på de danske arbejdspladser oplever, at det på flere og flere områder er vanskeligt at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Derfor har vi både brug for, at vi får øget arbejdsudbuddet ved hjælp af blandt andre flere seniorer og kvalificerede udlændinge, men vi har i den grad også brug for, at de, der allerede er i job, er til stede på arbejdspladsen. Jo højere sygefravær i nogle sektorer betyder jo, at vi mangler endnu mere arbejdskraft på hele arbejdsmarkedet, siger Kim Møller Laursen.  

Kim Møller Laursen mener, at stigningen i sygefraværet kalder på en markant indsats i kommuner og regioner.

- Jeg håber meget, at alle kommuner og regioner vil indføre konkrete mål for, hvor meget og hvordan sygefraværet skal falde i de kommende år. Og hvis ikke de gør det frivilligt, mener jeg, at den nye regering bør indføre konkrete måltal for kommuner og regioner. Vi kan se, at flere af de kommuner, som har været dygtigst til at nedbringe sygefraværet i de senere år, netop har arbejdet med konkrete mål, siger Kim Møller Laursen.

KL: Bevar helikopterperspektivet
I KL er det ifølge borgmester Michael Ziegler (K) ærgerligt, at tallene går den forkerte vej:

- Det er et nøk den forkerte vej, men det er vigtigt at holde helikopterperspektivet, for det viser, at det i en årrække er lykkedes at nedbringe sygefraværet – siden 2007 med 15 pct. – og vi skal videre ad den vej. Vi skal fortsat have et stærkt fokus, for færre syge er et vigtigt bidrag til at skaffe arbejdskraft og undgå arbejdskraftmangel, siger Michael Ziegler til Jyllands-Posten.  

- Vi ved, at problemet kan løses ved at give medarbejderne mere indflydelse på deres arbejde. Det handler både om tilrettelæggelsen af det og indholdet, siger Torben Hollmann, næstformand i fagforbundet FOA, som organiserer mange af kommunernes sosu-arbejdere, til Jyllands-Posten.

Lemvig i top - Frederikssund i bund
Blandt kommunerne er der store individuelle forskelle. Mens fraværet blandt de kommunalt ansatte i Frederikssund i gennemsnit androg 14,5 dage, holdt fraværet i Lemvig sig under ti dage (9,9) som landets eneste kommune.

Der er flere forklaringer på det lave sygefravær i Lemvig. Helt overordnet er Lemvigegnen præget af høj arbejdsmoral blandt ansatte i det offentlige og i private virksomheder. Det er egnens DNA , mener personalechef Ove Weller Nielsen.

- I kommunen er der et fint arbejdsklima. Ansatte tager ansvar for hinandens trivsel, og lederne er dygtige. Vi arbejder hele tiden på at forbedre arbejdsmiljøet, og det fører til lavt fravær, siger han.

Ove Weller Nielsen peger blandt andet på, at kommunen har faste procedurer overfor medarbejdere, der er syge. Målet er at hjælpe medarbejderen tilbage til arbejdet så snart, det er muligt og forsvarligt.

Personalechefen peger også på høj medarbejdertilfredshed i Lemvig Kommune i sammenligning med andre kommuner som en forklaring på det lave sygefravær.

- Vi arbejder systematisk med medarbejdertilfredshed. Det er i stor udstrækning lykkedes, kan vi se af de senere års undersøgelser, siger Lars Keld Hansen.

Læs KLR's fraværsstatistik for 2018 her.