DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job

Sygeplejerske fik næsten 100.000 kr. for meget i løn

En ansat på Aarhus Universitetshospital fik for meget i løn i lidt over to år - nu skal hun betale en tredjedel af beløbet tilbage.

MIDTJYLLAND: En sygeplejerske på Aarhus Universitetshospital i Skejby fik over en årrække cirka 95.000 kr. for meget i løn. Nu er der indgået et forlig om tilbagebetaling af omkring en tredjedel af beløbet. Det skriver TV2 Østjylland.

Forliget er indgået mellem arbejdsgiveren Region Midtjylland og Dansk Sygeplejeråd, der har forhandlet på vegne af sygeplejersken.

TV2 Østjylland har fået aktindsigt i en dagsorden fra et møde i forretningsudvalget i regionen den 18. februar, hvor sagen er blevet diskuteret. Her besluttede politikerne i udvalget nemlig at acceptere forliget, som betyder, at sygeplejersken skal tilbagebetale 31.350 kr.

- På Aarhus Universitetshospital har en sygeplejerske fejlagtigt fået udbetalt cirka 95.000 kr. for meget i løn fra november 2016 til februar 2019, står der i et kort resume af sagen fra Region Midtjylland.

Kort fortalt er fejlen sket, fordi medarbejderen i 2016 blev ansat på et løntrin med et tillæg op til et andet løntrin, som hun ville opnå med længere anciennitet.

31.350 kr. skal betales tilbage
I efteråret 2018 kontaktede den pågældende sygeplejerske dog lønkontoret og påpegede, at hun rent faktisk burde have været på et højere løntrin fra start. Noget som viste sig at være korrekt.

- Ved regulering af ancienniteten steg hun til løntrinnet, og der blev automatisk udløst en efterregulering af den manglende løn for perioden november 2016 til og med november 2018, men ved en beklagelig fejl blev der ikke samtidig modregnet i det tillæg, hun havde fået, fremgår det af aktindsigten fra dagsordenen i forretningsudvalget.

I tre måneder efter i perioden december 2018-februar 2019 blev der tillige udbetalt både for det nye løntrin og tillæget, før fejlen blev opdaget og stoppet.

I alt blev der så altså udbetalt omkring 95.000 kr. for meget i løn til den ansatte.

Efterfølgende har Region Midtjylland og Dansk Sygeplejeråd forhandlet om tilbagebetaling af det for meget udbetalte beløb.

Man er nået frem til, at sygeplejersken skal betale 31.350 kroner tilbage, og det forlig godkendte forretningsudvalget i regionen den 18. februar.

- Det ville ikke kunne sandsynliggøres, at medarbejderen har været vidende eller burde have været vidende om den forkerte lønregulering. Det vil således ikke kunne sandsynliggøres, at medarbejderen har været i ond tro med hensyn til berettigelsen til den udbetalte løn, skriver Region Midtjylland i dagsordenen.

MG