DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job

Taskforce: Her skal Odense sætte ind for at spare millioner

Hvis Odense skal holde velfærden i 2030 på samme niveau som i dag, skal man finde 600 mio. kr., og den opgave hjælper kommunens taskforce med anbefalinger til.

ODENSE: En ekstern taskforce fremlægger i dag tirsdag en omfattende plan for, hvordan kommunen skal sikre velfærden i Odense frem mod år 2030.

- Vi har et ønske om at udvise rettidig omhu og have hænderne på rattet. Hvis ikke vi gør noget, vil velfærdskontrakten smuldre, og den vil blive svær at bygge op igen, siger borgmester Peter Rahbæk Juel (S) til DR.

Som det ser ud nu, mangler kommunen mellem 500-600 mio. kr. for at opretholde samme serviceniveau som i dag.  Ifølge Institut for Statskundskab kommer antallet af børn og ældre i Danmark til at stige med godt 170.000 over de næste fem til syv år, og allerede nu kæmper kommuner landet over med stigende udgifter til børn og ældre samt faldende tilskud fra staten.

Men Odense er særligt udfordret på grund af høj ledighed, og derfor retter flere af Odense Task Force Velfærds anbefalinger sig mod at få flere i job i sine otte anbefalinger, som også behandles og vurderes i kommunens nye borgerråd, der mødtes første gang i weekenden.

De otte anbefalinger er følgende:

  • Skaf flere velfærdsmedarbejdere - Odense skal have en offensiv rekrutteringsstrategi og tilbyde et attraktivt arbejdsmiljø, der fastholder medarbejdere på velfærdsområderne.
  • Flere skal med i arbejdsfællesskabet - Ny ungeenhed skal hjælpe unge ind i arbejdsfællesskabet, og der skal etableres opkvalificeringsforløb med jobgaranti. Det vil mindske det økonomiske pres på velfærden.
  • Etabler videnscenter for børn og unges trivsel - Odense skal tage et opgør med de ting i samfundsudviklingen, der skaber mistrivsel blandt unge. Nyt videnscenter skal finde årsagerne og de virkningsfulde tiltag.
  • Bryd gamle strukturer ned – byg nye op - Odenses skolestruktur skal ændres, der skal skabes flere vuggestue- og børnehavepladser, der skal bygges flere ældreboliger. Tilbuddenes kvalitet vil falde, hvis politikerne ikke handler.
  • Odenses opdeling skal bremsesOdense oplever en stigende ulighed og opdeling af bydelene. Udviklingen skal stoppes med nye metoder – fx skal politiske forslag gennem et ’ulighedsfilter’, og skolerne skal skærpe og fremrykke indsatserne i forhold til elever med højt fravær.
  • Brug velfærdsteknologi som supplement - Ny velfærdsteknologi kan hæve kvaliteten i velfærdsydelserne, men er ikke en mirakelkur, der kommer til at sænke velfærdsudgifterne.
  • Kickstart den demokratiske samtale - Tilliden til velfærdssamfundet skal styrkes. Derfor skal Odenses borgere inddrages langt mere, og der skal etableres en ny aktivisme- og dialogfunktion.
  • Skarpere fokus på at opnå forandring for borgerne -  Kernevelfærden og servicen til borgerne kommer før alt andet. Derfor skal Odense fokusere mere målrettet på at implementere politik, før der udtænkes nye strategier og tiltag.

 MG