DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job

Ti kommuner må hæve skatten - men kun hvis andre sænker den

Skatteramme på 200 mio. kr. fordelt. Se her til hvem.

Ti kommuner har overvundet første hurdle i deres ønske om at hæve den kommunale skat i 2020. Indenrigsministeriet har fordelt de 200 mio. kr. der var afsat til skatteforhøjelser i økonomiaftalen mellem regeringen og KL.

Næste hurdle bliver at finde nogle kommuner, der vil sætte skatten ned, så den samlede kommunale skat holdes i ro. Ingen af de hidtil indgåede budgetaftaler indeholder skattenedsættelse. Hvis ikke der kommer nogen til, vil heller ingen kommuner kunne sætte skatten op, uden at det udløser  en kollektiv sanktion.*

Men hvis - så er fordelingen af de 200 mio. kr. sådan her, og disse kommuner vil i givet fald slippe for en individuel sanktion:

  • 36,9 mio. kr.  Odense
  • 29,9 mio. kr.  Roskilde
  • 27,6 mio. kr.  Kolding
  • 26,1  mio. kr.  Esbjerg
  • 22,9 mio. kr.  Hjørring
  •  18,2 mio. kr.  Randers
  •  12,4 mio. kr.  Holstebro
  •  10,1 mio. kr.  Greve
  •   9,9 mio. kr.  Stevns
  •   5,8 mio. kr.  Dragør

De ti kommuner, er dem, der har søgt - der er altså ikke nogen der har fået nej, men da de tilsammen havde søgt om mere end de 200 mio. kr., er beløbene sat ned af ministeriet. Skattestigningerne kan efter kommunernes eget valg udmøntes på kommuneskatteprocent, grundskyldspromille eller dækningsafgift.

De ti kommuner afgør individuelt, om de rent faktisk vil udnytte den andel af rammen, de har fået tildelt, og alle kommuner under ét, i praksis KL, skal koordinere, at skatten i kommunerne ikke samlet set bliver højere i 2020, ellers vil der blive skåret tilsvarende i bloktilskud.

Kommuner, der sænker skatten, kan efter samme mønster som tidligere år få et tilskud, der dækker en del af de tabte skatteindtægter de næste fire år.

 

* OPDATERET med en præciseret skelnen mellem kollektiv og individuel sanktion til kommuner, der har fået tilladelse til at hæve skatten.