DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job
Knud Aarup
Foto: Joachim Ladefoged, Ritzau Scanpix

Tidligere direktør om satspuljerod: Departement sendte ansvaret videre

Tidligere direktør i Socialstyrelsen kalder udflytningen af tilskudsadministrationen for ansvarsforflygtigelse. Professor mener, at hændelsesforløbet bekræfter det

'Her har vi nok et eksempel på, at ansvarsforflygtigelse og muligheden for 'deniability' for de øverste chefer i centraladministrationen vejer tungere end hensynet til borgerne eller problemernes løsning'.

Sådan skriver tidligere direktør i Socialstyrelsen Knud Aarup til medlemmer af Frivilligrådet i en mail, som dknyt er i besiddelse af, om placering af ansvaret for, at der i årevis har været så meget rod i administrationen af satspuljen, at svindel for 111 mio. kr. af midlerne har kunnet lade sig gøre.

Da tilskudsadministrationen i 2015 blev flyttet fra Børne- og Socialministeriets departement i København til Socialstyrelsen i Odense, sendte departementet ifølge Knud Aarup således problemet med ‘rod i regnskabet’ for satspuljemidlerne videre til Socialstyrelsen. Hændelsesforløbet bekræfter det, siger professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet Per Nikolaj Bukh til dknyt:

- At man flytter administrationen på et tidspunkt, hvor der er nogle kritiske undersøgelser igang, og man samtidig ved, at der både er en regeringsændring gennemført, ressortændringer i ministerierne og at man står uden direktør i Socialstyrelsen - betyder jo, at det er svært at finde argumenterne for, hvorfor det lige pludselig ikke skulle komme til at fungere godt i styrelsen, når man ikke har styr på det i eget regi. Det faktiske hændelsesforløb matcher således godt med det, Knud Aarup skriver, forklarer han.

'Påfaldende' periode
Udflytningen skete som en del af regeringens udflytning af statslige arbejdspladser, men i den interne mail antyder Knud Aarup, at det også var smart for departementet i forhold til at sende ansvaret for administration af satspuljen videre.

Både han og Per Nikolaj Bukh kalder det således påfaldende, at både Kammeradvokatens og Rigsrevisionens kritiske rapporter faldt i samme periode, som den daværende SR-regering nedsatte en task force til at undersøge administrationen af satspuljen i 2014 - alt imens udflytningen af tilskudsadministrationen blev gennemført efter direktørskift i Socialstyrelsen og uden en ny til at tage over. Oven i det vidste ministeriet i forvejen, at der var problemer med regnskabet for satspuljeordningerne.

'Man kan reflektere over, hvorfor det var magtpåliggende for departementschefen at flytte hele puljeområdet væk fra departementet netop på det tidspunkt, hvor der ikke var en ansvarlig direktør til at fastholde det nødvendige ledelsesfokus', skriver Knud Aarup.

Han var ansat som direktør i Socialstyrelsen fra 2012 indtil august 2015 og vidste i kraft af sit medlemsskab i Socialministeriets direktion indtil da, at der var rod i regnskaber for mange projekter og at mange af dem ikke var afsluttede. 'Jeg vidste, at den kritik som både Kammeradvokaten og Rigsrevisionen var kommet med, i sig selv krævede et meget stort og kontinuerligt topledelsesfokus at få rettet op på', lyder det fra Knud Aarup.

Sendte ansvaret til en tom direktør-stol
Professor i økonomi og ledelse ved Aalborg Universitet Anders Drejer er ikke i tvivl om, at det krævede topledelsesfokus, da Rigsrevisionen kom med sin kritik:

- Det, der bekymrer mig, er at man vælger at flytte ansvaret ud i en styrelse, der ikke har en direktør. Dem, departementet sender det ud til, har faktisk sværere ved at løse problemet. Derfor ville det da være helt naturligt at vente med at flytte det ud til der var en direktør på plads. For advarslerne er givet, og når man sender dem videre, skal man også gøre opmærksom på, at der er et problem - men der er ikke nogen at give advarslerne til. Og så slipper man i øvrigt for en masse bøvl. Så det er naturligt at stille sig selv det spørgsmål, om det lige var convenient, siger han til dknyt.

Knud Aarup sagde op, da det daværende Social- og Indenrigsministeriums departement ønskede en anden i topledelsen og ville beholde Knud Aarup i stillingen som vicedirektør i styrelsen. Han har således ikke haft det direkte ansvar for satspuljens tilskudsadministration, der indtil 17. august 2015 lå i Social- og Indenrigsministeriets departement. Da havde Knud Aarup underskrevet sin fratrædelsesaftale, oplyser han.

Han oplyser også, at han ikke vil udtale sig om sagen, fordi han i kraft af sin tidligere stilling har 'følt sig for tæt på'.

Daværende departementschef i Social- og Indenrigsministeriet Sophus Garfiel har ikke ønsket at svare på dknyts spørgsmål.

 


Tidslinje

Maj 2014 - Den daværende regering nedsætter en task force til at undersøge satspuljeadministrationen

Oktober 2014 - Rigsrevisionen tager selv initiativ til at undersøge satspuljeadministrationen

Maj 2015 - Task forcen rapporterer tilbage til Finansministeriet

Juni 2015 - Rigsrevisionen kritiserer forvaltningen af satspuljen

August 2015 - Knud Aarup forlader sin stilling som direktør i Socialstyrelsen

August 2015 - Satspuljens tilskudsadministration flytter fra Børne- og Socialministeriets departement i København til Socialstyrelsen i Odense

Oktober 2015 - Nuværende direktør i Socialstyrelsen, Birgitte Anker, ansættes