DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job
Regeringen har sammen med DF fremlagt sin trafikplan, og nu vælter reaktionerne ind.
Foto: Liselotte Sabroe, Ritzau Scanpix

Trafikplan mødt med glæde, vrede og ønsker om mere

En stribe borgmestre er hurtige med ris og ros til regeringens trafikplan, som høster blandede reaktioner i store interessegrupper.

Trafikplaner udløser per automatik voldsomme reaktioner blandt både politikere og interessorganisationer. Regeringens infrastrukturplan til 112 mia. kr., som er forhandlet på plads med Dansk Folkeparti og fremlagt i dag, er ingen undtagelse.

Planen, som prioriterer motorveje og pendlertrafik, får både ris og ros med på vejen. Blandt politikere er reaktionerne i høj grad båret af det geografiske udgangspunkt snarere end partifarve.

Glæde i Nordsjælland, vrede i Gladsaxe
I Nordsjælland rummer planen massive investeringer til færdiggørelse af Frederikssundsmotorvejen og forlængelse af Hillerødmotorvejen. Borgmestre samlet i sekskommunesamarbejdet i Nordsjælland, hvor man kæmper for bedre infrastruktur og fremkommelighed, glæder sig over prioriteringerne og forudser, at den forbedrede fremkommelighed vil give vækst i hele regionen.

- Vi glæder os først og fremmest over, at Hillerødmotorvejen nu kommer længere nordpå. Når fremkommeligheden forbedres så markant, som beregningerne peger på, vil det også gavne hele Nordsjælland og gøre regionen endnu mere attraktiv at bo og færdes i, siger Anders Gerner Frost (nytgribskov), borgmester i Gribskov.

Hillerøds borgmester Kirsten Jensen (S) er også tilfreds med, at Hillerødmotorvejen får den længe ønskede forlængelse.

 - Vi har kæmpet for det her i mange år, og vi er rigtig glade for at det nu er lykkedes. Der bliver brugt alt for mange timer på at holde i kø på forlængelsen, og der sker alt for mange ulykker. Hillerødmotorvejen er ikke bare et særligt billigt stykke motorvej at anlægge, og det er også et stykke motorvej med en meget høj samfundsøkonomisk værdi - en af de højeste blandt lignende projekter, siger Kirsten Jensen.

Gladsaxes borgmester Trine Græse (S) er til gengæld vred over aftalen, som hun kalder mere sort end grøn og en hån mod hovedstaden.
 
- I de store byer drukner borgerne i trængsel og trafikstøj. Regeringens og Dansk Folkepartis svar er at udvide motorvejene, selvom vi ved, at det blot skaber endnu mere trafik, mens man helt glemmer den kollektive trafik i hovedstaden. Regeringens aftale er en hån mod København og omegnskommuner som Gladsaxe, konstaterer Trine Græse, som udover at være Gladsaxes borgmester også er medlem af KL's Miljø- og Forsyningsudvalg.

Billund bliver et smørhul
I Jylland er særlig én borgmester særlig glad for infrastrukturaftalen. Billund kan ifølge borgmester Ib Kristensen (V) blive et trafikalt smørhul, hvis regeringens plan for investeringer på trafikområdet bliver til virkelighed.

Planen afsætter blandt andet penge til første etape af en ny midtjysk motorvej fra Haderslev til Give samt en jernbaneforbindelse mellem Vejle og Billund.

- Der er det, vi havde ønsket os. Man har banen fra Vejle til Billund med, og man har den midtjyske motorvej med. Vi kunne nok ikke have ønsket os mere, siger Ib Kristensen.

Aarhus får udvidet motorvejen rundt om byen og kan se frem til bredere veje mod både syd ad E45 og på hovedvejen til Viborg.

- Det er  positivt, at man har prioriteret en fortsættelse af udvidelsen af E45, hvor trafikken stiger nærmest dag for dag. Herudover glæder jeg mig over, at der er afsat penge til at forbedre kapaciteten på rute 26. Det er stærkt tiltrængt, siger Bünyamin Simsek (V), rådmand for Teknik og Miljø.

Industrien og fagforbund ser frem til kortere transporttid
Blandt interesseorganisationerne er der især glæde over trafikplanen hos Dansk Industri og Landbrug og Fødevarer, som er storforbrugere af vejnettet.

- Regeringen leverer en sammenhængende investeringsplan for infrastrukturen, og det er helt nødvendigt. Trafikken på vejene sander til, vi holder mere og mere i kø, og den kollektive trafik er under pres, siger Tine Roed, direktør i DI.

- Hvis de her investeringer bliver ført ud i livet, vil det give danskerne en bedre hverdag, virksomhederne bedre konkurrenceforhold og spare samfundet for milliarder år efter år. Det vil gøre livet lettere for alle, der færdes i trafikken, siger hun.

Landbrug og Fødevarer har regnet sig frem til fødevareklyngen spilder 400.000 timers i trafikken hvert år svarende til knap en kvart milliard, og derfor er landbrugsorganisationen glad for, at aftalen indeholder nye småveje, forbedrede motorveje og nye jernbanestrækninger.

- Spildtid er en dræber for et erhverv. Det er tvingende nødvendigt med investeringer i det danske vejnetnet, hvis vi skal nedbringe trængselsudfordringerne, siger Flemming Nør-Pedersen, der er direktør i Landbrug & Fødevarer. 

Han mener, at det er rigtig positivt, at der nu er kommet et langsigtet udspil frem mod 2030 for den danske infrastruktur.

Fagforbundet Dansk Metal har i længere tid efterspurgt en ny samlet infrastrukturplan for Danmark, da den nuværende Infrastrukturfond fra 2008 er tømt for midler efter igangsættelse af en række gode infrastrukturprojekter. Derfor er forbundsformand Claus Jensen også positiv over regeringens infrastrukturudspil, som han håber kan føre til en bredere aftale:

- Vi spilder ufattelig meget tid på at sidde i kø i Danmark. Det hæmmer væksten i samfundet, da folk i stedet for at sidde i kø, kunne lave noget produktivt. Derfor er jeg også glad for både det udspil regeringen og Dansk Folkeparti fremlægger i dag, og det udspil Socialdemokratiet lancerede for nylig. De to udspil er et godt udgangspunkt for, at enderne kan mødes i en bredt forankret aftale, som vil være til gavn for Danmark, siger, Claus Jensen.

- Vi ved at presset på vores motorvejsnet er steget med ca. 30 pct. siden 2010. Det skriger til himlen på nye investeringer, og det burde være en hovedprioritet for en kommende regering – uafhængig af farve og konstellation, tilføjer han.

Cykelformand: Visionsløst
I Cyklistforbundet kaldet man det til gengæld tilbageskuende og visionsløst, når planen lader den nye cykelpulje køre over en så lang tidsperiode som frem til 2030.

Regeringen og Dansk Folkeparti har i deres netop offentliggjorte infrastrukturplan afsat 1 mia kr. i en statslig cykelpulje frem mod 2030, men det imponerer ikke direktør i Cyklistforbundet, Klaus Bondam.

- Før vi falder bagover af begejstring og jubel, kan vi konstatere, at beløbet svarer nøjagtig til det, der blev afsat i 2009-14. Altså samme beløb bare over en betydelig længere tidsperiode. Det er beklageligt, tilbageskuende og visionsløst. 47 pct.  af alle bilture i Danmark er 10 km. eller derunder. Der er dermed ikke mindst med elcykler et kæmpepotentiale for at øge cykeltransporten. Det udnyttes slet ikke med denne plan, siger Klaus Bondam.