DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job
Borgmester Ole Bjørstorp (S) og lektor Lise Lyck.
Foto: Michael Kjærgård, dknyt

Udspil: 14 kriterier for kommunal udligning skal afløses af disse fem

Det skal ryddes op både i beregningsmodellen og i argumenterne, mener Ishøj-borgmester Ole Bjørstorp (S).

BORNHOLM / ISHØJ: Efter tre års skyttegravskrig om den kommunale udligning havde Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp (S) indkaldt til, hvad han kaldte 'fredsforhandlinger' på Folkemødet, men nok så meget var det en opfordring til forenkling af systemet og til en oprydning af argumenterne i debatten. Konkret foreslår han en udligning baseret på fem socioøkonomiske kriterier i stedet for de nuværende 14.

- Ingen forstår det system, erklærede han ligeud. Et af problemerne med det er, at der ikke kun tager fra de rige og giver til de fattige kommuner, mange får også selv om de ligger midt imellem, som han sagde, og derfor kommer det til at virke uretfærdigt.

Som argument-støtteperson deltog lektor Lise Lyck fra CBS, der har været engageret i udlingingsdebatten i årevis, og hendes dom lød, at udligningssystemet ikke fungerer efter hensigten. Idet hensigten, mindede hun om, er 'at skabe lige muligheder for kommunal service'. Hverken mere eller mindre.

I samme spor plæderede Ole Bjørstorp for at rydde op i de argumenter, der bruges i debatten. Konkret nævnte han forskellen i rådighedsbeløb, som nogle mener trækker i modsat retning når det gælder behovet for at flytte penge fra de rige til de fattige kommune. Et argument som fremføres af blandt andre 'Stop forskelsbehandlingen', som Ishøj er medlem af, men som Ishøjs borgmester altså finder irrelevant.

Størst er problemet imidlertid hvad angår den måde udligningen er skruet sammen på. 14 kriterier er alt for mange, mener Ole Bjørstorp, der vil erstatte dem med disse fem:

 • Antal 20-65-årige udenfor beskæftigelse
 • Antal familier i bolig med lavt rådighedsbeløb
 • Antal indvandrere og efterkommere
 • Befolkningstæthed
 • Antal borgere over gennemsnitlig levetid i kommunen

De to sidste er nye, mens de tre førstnævnte er (en slags) gengangere. De 14 nuværende kriterier er:

 • Antal 20-59 årige uden beskæftigelse
 • Antal 25-49 årige uden erhvervsuddannelse
 • Antal udlejede beboelseslejligheder
 • Antal diagnosticerede psykiatriske patienter
 • Antal familier i bestemte boligtyper
 • Antal børn i familier hvor forsørgerne har lav uddannelse
 • Antal enlige over 65 år
 • Antal personer med lav indkomst i tre ud af fire år
 • Antal handicappede
 • Antal indvandrere og efterkommere
 • Antal 20-59 årige lønmodtagere med færdigheder på grundniveau
 • Beregnet nedgang i befolkningstallet
 • Antal børn af enlige forsørgere
 • Antal børn som har flyttet tre gange

Foruden saneringen af kriterierne foreslår Ishøj Kommune, at kommunale indtægtskilder som selskabsskat og dækningsafgift også inkluderes i beregningsgrundlaget.