DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job

Underdirektør i Skat godkendte regnskaber trods svindelsag

Selvom Skat kendte til svindel på udbytteområdet, blev regnskaber fra området fortsat godkendt.
1. MAJ 2019 6.21

To gange godkendte og underskrev en underdirektør i Skat et regnskab for området for udbytteskat, selvom der kort forinden var opstået mistanke om svindel. Det fremgik tirsdag af en afhøring for den kommission om Skat, der skal se på den nedlagte styrelses håndtering af området med udbytteskat.

Den daværende underdirektør René Frahm Jørgensen erkendte under afhøringen, at der burde have været mere opmærksomhed på sagerne.

Den første sag opstod i juni 2015. Her modtog Skat en anonym henvendelse om potentiel svindel med udbytteskat. En af Skats medarbejdere blev mistænkt for at svindle med udbytteskat.

René Frahm Jørgensen var underdirektør for blandt andet området for udbytteskat. Han blev derfor orienteret om sagen. Men han godkendte og underskrev få dage efter et månedligt regnskab, uden at der stod noget om mistanken om svindel.

Hen over sommeren kom endnu en sag i fokus. Denne gang om svindel for flere milliarder kroner med refusioner af udbytteskat. Sagen fik i august Skat til i afmagt at stoppe al udbetaling af refusion for udbytteskat.

Situationen til trods anbefalede René Frahm Jørgensen få dage efter, at udbetalingerne blev genoptaget. I slutningen af måneden fik yderligere et regnskab René Frahm Jørgensens godkendelse og signatur.

Regnskabet indeholdt en henvisning til den mulige svindelsag. Men det blev afsluttet med, at 'indtægter og udgifter findes rimelige'.

Kommissionens udspørger Jens Lund Mosbek ville vide, hvordan det hang sammen?

- Det er et godt spørgsmål. Det ved jeg ikke, lød svaret fra René Frahm Jørgensen.

Han forsvarede sig med, at kontrollen efter hans opfattelse lå hos en anden afdeling i Skat. Han svarede flere gange, at hans underskrift og godkendelse ikke betød, at han selv førte kontrol med, at hvad der stod i regnskabet, var korrekt.

- Jeg gik ud fra, at mit kontor havde den underliggende dokumentation på det område, svarede han.

Adspurgt hvad formålet med hans godkendelse var, svarede han, at det viste, at afdelingen kunne stå inde for regnskabet.

- Jeg var ikke bevidst om, at der var fejl i det, jeg underskrev, sagde René Frahm Jørgensen.

Ritzau