DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job

Upræcision i udligningstabel giver endnu flere beløb at sammenligne

Beregninger på basis af tre års gennemsnit fremgik ikke eksplicit af tabel, hvor alle andre beløb gjaldt enkelt-år.
14. FEB 2020 16.01
TEMA: Udligning

En upræcis angivelse af beregningsmetoden for et af parametrene i regeringens udspil til udligningsreform har nødsaget indenrigsminister Astrid Krag (S) til at udsende yderligere materiale som supplement. Nemlig tal for kompensation for befolkningstilbagegang udregnet på enkeltårsbasis, og ikke som regeringsudspillet ellers foreslår ud fra et tre års gennemsnit.

Indenrigsministeriet anser den beregningsmetode som mest retvisende, af samme grund som regeringen ønsker at benytte den i en ny udligningsordning. Nemlig at den udligner de rutsjeture i budgetterne, som flere kommuner har oplevet ved til- eller fraflytning af ganske få personer.

Problemet i forhold til det udsendte materiale om udligningsreformen er imidlertid, at der i et forklaringsark til tabellen med slutfacit for alle kommunerne står, at tallene tager udgangspunkt i tilskudsudmeldingen for 2020, som jo er udregnet efter et enkelt år og ikke et tre års gennemsnit. Det gælder så bare ikke det parameter, der handler om befolkningstilbagegang, og for at imødegå kritik udsendte ministeriet fredag en supplerende tabel med kompensationsbeløbene for befolkningstilbagegang udregnet både på årsbasis og ud fra et tre års gennemsnit.

Men de forskelle, der er mellem enkeltkommuners beløb udregnet på den ene eller anden måde, er ikke udtryk for at kommunerne vil tabe eller vinde noget i forhold til den oprindeligt udsendte tabel med slutfacit for alle kommunerne, oplyser Indenrigsministeriet til dknyt. Tværtimod tager de supplerende tal ikke højde for afvigende betingelser i enkeltår.

Ministeriet nævner i det udsendte materiale, at 'nogle kommuner har foretaget en oprydning i cpr i især 2019, hvilket isoleret set har været til stor gevinst for disse kommuner ved udmeldingen for 2020'. Det gælder blandt andre Frederiksberg (120 mio. kr.), Norddjurs (85 mio. kr.), Gentofte (70 mio. kr.), Varde  (50 mio. kr.) og Hjørring (40 mio. kr.).

 

Se tabel med kompensationsbeløb ved de to beregningsmetoder og beskrivelser af forudsætninger for beregningerne og af kriteriet for kompensation for befolkningstilbagegang.