DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Job

Vandselskaber kan effektivisere for ca. 3,9 milliarder

Manglende konkurrencepres fjerner en vigtig tilskyndelse til effektiv drift og god service, lyder det i ny analyse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Potentialet for at effektivisere den danske vandsektor er betydeligt, og indfrielsen af det kan styrke grøn omstilling. Det viser analysen 'Vandsektorens effektiviseringspotentiale, 2020-2030', som klima- energi- og forsyningsministeren i januar bad Forsyningssekretariatet udarbejde, lyder det fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Vandsektoren kan hente effektiviseringsgevinster for omkring 3,9 mia. kr. frem mod 2030, fremgår det af analysen, hvor beløbet kaldes et 'usikkert men konservativt skøn'. 

Analysen peger på fem primære kilder til en mere effektiv vandsektor:

  • Øget konsolidering
  • Lavere lønpræmier
  • Øget brug af bedre, eksisterende teknologier
  • De mindst effektive vandselskaber skal indhente efterslæb i forhold til de mest effektive vandselskaber
  • Højere produktivitet som følge af, at vandsektoren skal følge den forventede produktivitetsudvikling i en sammenlignelig del af den konkurrenceudsatte danske økonomi frem til 2030.

Vandselskabernes kunder – der både er forbrugere og virksomheder – risikerer at betale for meget for vand, hvis selskaberne ikke er så effektive som muligt. Det er en særlig udfordring, fordi drikke- og spildevandsselskaberne er naturlige monopoler, der ikke kan miste deres kunder til konkurrenter med bedre kvalitet og pris.

- Vandselskaberne er naturlige monopoler. Det manglende konkurrencepres fjerner en vigtig tilskyndelse til effektiv drift og god service. Analysen viser, at effektiviseringspotentialet er betydeligt, men også at det ikke er urealistisk at indfri potentialet frem mod 2030. Det vil gavne alle, der bruger vand, forbrugere såvel som virksomheder, siger direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald.

ka