DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job
Foto: Simon Jeppesen, Ritzau Scanpix

Vandværker må godt tage betaling for vand til brandslukning

Miljø- og Fødevareklagenævnet har underkendt Vejen Kommune, der ikke ville lade 26 lokale vandværker opkræve betaling for brandvand
18. DEC 2018 14.15

VEJEN: En kommune kan ikke forhindre lokale vandværker i at opkræve betaling for vand, som brandvæsener bruger til brandslukning.

Sådan har Miljø- og Fødevareklagenævnet afgjort i en sag fra Vejen Kommune, hvor byrådet ellers havde afvist nye regulativer fra vandværkerne.

Vandværkerne havde indført en ny bestemmelse i fællesregulativet, der blandt andet forpligtede kommunen til at 'oplyse vandforbruget fra brandhaner ved indsats og afprøvning'.

I det tidligere regulativ var der ikke mulighed for at opkræve betaling for brandvand. Og da forbruget ikke blev målt eller faktureret, blev det betragtet som spild. Og når det gælder vandspild, skal vandværket betale statsafgift for alt, der ligger over ti pct.

Vandværkerne i Vejen ønskede at kunne opkræve betaling og tog det med i en ændring af regulativet, som byrådet så ikke kunne godkende.

Trekantbrand havde blandt andet i en høringsrunde peget på, at man ikke kan måle forbruget under en slukning, og at vandmålere vil dæmpe vandtrykket. Vandrådet, der repræsenterer vandværkerne i Vejen, har til det bemærket, at man ikke ønskede målere, men at sætte forbruget efter et skøn.  

Nævnet har afgjort, at kommunen ikke har hjemmel til at nægte godkendelse af regulativet. Nævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.