DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Job

Varig finansiering på plads for Center for Landdistriktsforskning

Landdistrikternes Fællesråd glæder sig over politisk anerkendelse af rådets Videncenter for Landdistrikter.

Center for Landdistriktsforskning ved Syddansk Universitet i Esbjerg skal have 1,5 mio. kr. i årlig støtte fra Landdistriktspuljen, har regeringen aftalt med landdistriktsordførere fra alle partier undtage Nye Borgerlige. Dermed er centret igen sikret varig finansiering, efter at centret fra 2018 mistede en årlig bevilling på to mio. kr.

Foruden de 1,5 mio. kr. i årlig støtte til Center for Landdistriktsforskning har parterne også aftalt, at der i 2020 afsættes 1,4 mio. kr. fra Landdistriktspuljen i 2020 til en åben ansøgningsrunde til forsknings- og informationsprojekter.

Samlet set er dansk landdistriktsforskning blevet styrket med den nye aftale, mener Landdistrikternes Fællesråds formand Steffen Damsgaard.

- Jeg er rigtig glad i dag. Landdistrikterne udgør et forholdsvis lille forskningsfelt i Danmark, så det er helt afgørende, at området forankres i et center med kompetencer og erfaring til at løfte opgaven. Centret i Esbjerg har i mange år vist, at de kan løfte opgaven, og på landdistrikternes vegne er jeg begejstret for, at et bredt flertal nu sikrer en basisbevilling, siger han.

Center for Landdistriktsforskning bliver desuden i den politiske aftale forpligtet til at prioritere kommunikation og formidling af centrets forskningsresultater. Derfor øremærkes 0,1 mio. kr. til et formaliseret samarbejde mellem forskningsinstitutioner på landdistriktsområdet og Videncenter for Landdistrikter under Landdistrikternes Fællesråd.

Fællesrådet vil bruge Videncenteret til at etablere et netværk, som skal indsamle, formidle og skabe grundlag for erfaringsudveksling om landdistrikternes udviklingsvilkår og -muligheder og udgøre en vidensbank med rapporter, undersøgelser og forskningsresultater. Det arbejde bliver lettere efter, at Videncentret er blevet tilgodeset i den politiske aftale.

- Videncenter for Landdistrikter er nu blevet politisk anerkendt, og det er jeg stolt af. Midlerne, der med den nye politiske aftale er øremærket til arbejdet i centret, vil blive brugt til mere omfattende formidling af den viden, aktørerne i netværket ligger inde med. Og det er til gavn for de danske landdistrikter, siger Steffen Damgaard.

mk

Center for Landdistriktsforskning er et nationalt samfundsvidenskabeligt forskningscenter og skal bidrage med dybdegående og multidisciplinær viden om udvikling af bæredygtige landdistrikter med særligt sigte på den erhvervsmæssige udvikling og befolkningens levevilkår.

Videncenter for Landdistrikter har i sit advisory board repræsentanter fra blandt andre Center for Landdistriktsforskning ved Syddansk Universitet, Center for Regional- og Turismeforskning, Center for Forskning i Regional Dynamik og Ulighed ved Aalborg Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet, Danmarks Statistik, Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter og VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.