DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job

Vejle samlet om 'de givne rammer' og resiliens-udvalg

KORT NYT14. OKT 2019 5.50
TEMA: Budget 2020

VEJLE: Byrådet i Vejle står samlet bag årets budgetaftale, der kombinerer en ansvarlig økonomisk kurs med det højest mulige niveau for service for borgere og virksomheder 'inden for de givne rammer'. Det med de givne rammer skal man lægge mærke til, for 2020-budgetaftalen rummer en post på 17 mio. kr. i 2020 til en forventet sanktion for overskridelse af servicerammen i år.

'De givne rammer' gælder også på udgiftssiden, hvor der 'til stadighed (skal) foretages prioriteringer og tilpasninger (...) ved nytænkning, digitalisering, innovation og afbureaukratisering', som det hedder. Blandt eksemplerne på nytænkning er et §17 stk. 4-udvalg bestående af partiernes gruppeformænd, som skal tænke i grøn omstilling i forlængelse af Vejles resiliens-strategi.

Aftalepartierne er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF, De Konservative, De Radikale og Liberal Alliance. Byrådet andenbehandler budgettet 30. oktober.

mk

Se budgetaftalen.