DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job
Foto: Frederic Cirou, Photo Alto, Ritzau Scanpix

Viborgs video-finte slog helt fejl: Besparelse på 10 mio. blev til 1,5

Viborg Kommune regnede med at spare 8-10 mio. kr. årligt ved at indføre videomøder. Sådan gik det langt fra, og besparelsen 'kan derfor være sat for højt,' konkluderer kommunen

VIBORG: Det, der på papiret lignede en milliongod idé, har vist sig at være lidt sværere at føre ud i virkeligheden, end hvad Viborg Kommune i første omgang regnede sig frem til med hjælp fra KL og KMD.

For da kommunen for et par år siden besluttede at indføre virtuelle møder for samtlige ledere i stedet for fysiske møder, var beregningen, at det ville give en besparelse på 10 mio. kr. i 2017, hvoraf 2 mio. kr. af den forventede besparelse blev øremærket til indkøb af udstyr, it-mandskab og 'uddannelse i anvendelsen af virtuelle møder.' 

Men beregningerne var skudt en smule ved siden af -  nærmere betegnet 6,5 mio. kr. i år, hvor man havde forventet at spare 8 mio. kr. Videofinten har nemlig blot sparet kommunen 1,5 mio. kr. - svarende til knap 19 pct. af den forventede besparelse. Det skriver Viborg Stifts Folkeblad

Besparelsen 'kan derfor være sat for højt', erkender kommunen i en orientering om sagen til byrådets økonomi- og erhvervsudvalg, som dknyt har gennemgået.

Udregnet ud fra teori og ikke praksis
Ifølge orienteringen indførte kommunen videomøderne, hvor mødedeltagerne skulle sidde ved computerskærmen på sin arbejdsplads i stedet for at mødes, på baggrund af en rapport om 'effektivisering af administrationen' fra KL's konsulentvirksomhed.

Men de beregninger, som KL og it-leverandøren KMD havde udarbejdet - og som ifølge kommunen lå til grund for vurderingen af den mulige besparelse - var slet ikke baseret på, hvordan virtuelle møder ville fungere i praksis i en kommunal organisation, viser orienteringen.

'Det vurderes, at der i budgetreduktionen ikke i tilstrækkelig grad blev taget højde for de meget forskellige vilkår, der hersker i den kommunale organisation, herunder at man på nogle områder faktisk var i gang med et sideløbende projekt under velfærdsteknologien,' skriver kommunen til udvalget.

'Betydeligt potentiale'
En opgørelse viser, at mens kommunen eksempelvis forventede at spare 3,8 mio. kr. på børn- og unge-området gennem videomøder, estimerer kommunen nu, at områdets besparelse i 2018 vil lyde på 237.000 kr. - eller 6,2 pct. af målet.

Samtidig konkluderer kommunen, at der også har været udfordringer med at leve op til målet uden for den kommunale administration. De fire institutioner Søndre Skole, Klejtrup Skole, Bulderby og Liselund har nemlig - ifølge kommunen - 'kun i meget begrænset omfang' opnået besparelser ved brug af virtuelle møder.

De nye oplysninger fik medarbejderrepræsentanterne i kommunens Hoved-MED til at bede udvalget svare på, om der findes 'alternativer til at indhente restbeløbet' eller om 'det må konstateres, at der i realiteten har været tale om en urealistisk besparelse.' 

Selvom den forventede besparelse ifølge kommunen kan 'være sat for højt,' konkluderer Viborg, at der stadig er 'betydeligt potentiale' for de virtuelle møder, og at man stadig forventer en 'betydelig effektivisering.'

'Der er derfor grund til fortsat at udbyde kurser, og at der ledelsesmæssigt fastholdes fokus på udbredelse og support til virtuelle møder,' skriver kommunen i orienteringen.