DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job

Vismændene forudser topform for dansk økonomi i flere år

Dansk økonomi har det godt, vurderer vismænd, der dog advarer om risiko for mangel på arbejdskraft
4. DEC 2018 13.20

Der er lagt op til flere år med stigende beskæftigelse og fremgang i dansk økonomi. Det vurderer Det Økonomiske Råd - også kendt som vismændene - der tirsdag har fremlagt sin halvårlige prognose for dansk økonomi.

- Der er tale om et bredt funderet opsving i dansk økonomi. Eksporten var den primære drivkraft i starten af opsvinget, og nu er den indenlandske, private efterspørgsel også kommet med, skriver vismændene. For de kommende år ventes en vækst i økonomien på omkring to pct. årligt.

Siden 2013 er beskæftigelsen steget med 200.000 personer. Vismændene venter en yderligere fremgang på 45.000 personer de næste to år. 

Overophedning
En senere pensionsalder er en del af forklaringen ud over det økonomiske opsving. Alligevel er der risiko for en begyndende mangel på arbejdskraft.

Det kan derfor på sigt blive nødvendigt for regeringen at stramme finanspolitikken, så økonomien ikke bliver overophedet. Det kan være ved at skære ned i det offentlige forbrug - fx ved at udskyde store byggerier. Andre muligheder er at udskyde planlagte skattelettelser eller øge CO2-afgifterne. 

Risikoen for en overophedning kan blive afbødet af, at der er usikkerhed om verdensøkonomien på flere fronter. Det gælder blandt andet Storbritanniens udtræden af EU og risikoen for en eskalering af handelskrigen mellem USA og Kina. 

'Blød landing'
Vismændene ser det som mest sandsynligt, at der efter en årrække med fremgang i dansk økonomi vil komme en krise. Men det mest sandsynlige er en 'blød landing' modsat finanskrisen i årene efter 2008. 

Vismændene venter en vækst på 1,3 pct. i dansk økonomi 2018. Det er lavere end de seneste år, men det skyldes dels, at sommeren var meget tør så landbrugets produktion blev ramt, dels var væksten i 2017 trukket op af et salg af én patentrettighed på 9 mia. kr., og det har modsætningsvis trukket væksten ned i år. 

Prognosen fra vismændene skulle egentlig allerede have været offentliggjort den 9. oktober, men Det Økonomiske Råd har haft mange opsigelser som følge af regeringens udflytningsplan for statslige arbejdspladser, der rykker rådet til Horsens fra København. Det har forsinket arbejdet.

Ritzau