DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job
Fra nedrivning i Tanget i Hjørring Kommune
Foto: Henning Bagger, Ritzau Scanpix

Yderligere 11 kommuner kan få del i landsby-midler

Landsbypulje skal styrke udviklingen af indsatser i landsbyer med under 4.000 indbyggere eller i det åbne land.
25. JAN 2019 9.21

Landsbypuljen, der skal styrke udviklingen i landsbyerne og det åbne land, vil fremover blive udvidet fra 45 til 56 kommuner. Yderligere 11 kommuner vil dermed kunne søge midlerne. De 11 nye er Brønderslev, Rebild, Vejen, Herning, Horsens, Kolding, Nyborg, Middelfart, Ringsted, Halsnæs og Esbjerg, oplyser Bygnings- og Boligministeriet.

I 2016 blev antallet af kommuner, der kunne søge den slags midler, reduceret fra 70 til de nuværende 45.

Der er oprindeligt afsat 58 mio. kr. årligt i 2019-2020 til nedrivning og istandsættelse af dårligt vedligeholdte boliger i landsbyer i puljen til landsbyfornyelse (også kendt som nedrivningspuljen).

Der afsættes herved yderligere 68 mio. kr. i 2019, 85 mio. kr. årligt i perioden 2020-2021 og 95 mio. kr. i 2022 til landsbyfornyelse. Det indebærer, at bevillingen til den nye Landsbypulje samlet bliver 126 mio. kr. i 2019, 143 mio. kr. i 2020, 85 mio. kr. i 2021 og 95 mio. kr. i 2022.

- Det har i mange år været Københavns Kommune, der har modtaget størstedelen af de statslige byfornyelsesmidler. I dag står vi imidlertid med nogle mindre byer langt fra hovedstaden, som kræver vores opmærksomhed. Ingen er tjent med, at der ligger ubeboede og nedrivningsparate bygninger, der forfalder i lokalområdet, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA).

Lavere refusion
Det er målet med den nye Landsbypulje at fokusere indsatsen i de byer, hvor der er et særligt behov for at styrke udviklingen. Derfor afgrænses anvendelse af midlerne til indsatser i landsbyer med under 4.000 indbyggere eller i det åbne land,

Midlerne vil også kunne anvendes til områdefornyelse og genhusning. Samtidig prioriteres det, at kommunerne kan få statslig støtte til de ofte omkostningstunge genhusningssager.

Statens refusion af kommunernes udgifter har midlertidigt været hævet til 70 pct. for puljen til landsbyfornyelse, men vil fremover være 60 pct., hvilket medfører, at der kan gennemføres flere nedrivninger for pengene – det skønnes, at antallet af nedrivninger kan øges med lidt over 2.000 efter omprioriteringen.

ka